Werkwijze/visie

De oplossing van een probleem heeft in mijn ogen het meeste effect wanneer deze zelf ontdekt en ervaren is. Ik zie mijn functie dan ook als een begeleider die helpt richting te geven aan een proces. Ik streef ernaar een veilige omgeving te scheppen waarin het mogelijk is inzicht te krijgen in het probleem en van daaruit verbetering te vinden.
In de praktijk kan de therapie na enkele sessies al worden afgerond, soms zijn er meer sessies nodig. Wat er nodig en wenselijk is wordt altijd overlegd met de cliënt.
Mijn streven is de therapie nooit langer te laten duren dan nodig.


Wat houdt Hypnotherapie en
psychosociale begeleiding in?
Voor wie
Wie ben ik
Werkwijze/visie
Specialisatie:
- Echtscheiding
- Hoogbegaafdheid/hooggevoeligheid
Contact

© Maaike Buurman | © Design bij Lijnwerk 2009