Voor wie? (vervolg pag. 1)

Ook kan hypnotherapie en psychosociale begeleiding ingezet worden bij:

• Bewustwordingsprocessen
• Ziekte- en rouwverwerking

Of om inzicht te krijgen in tal van andere vraagstukken, fysieke klachten en dergelijke.


Wat houdt Hypnotherapie en
psychosociale begeleiding in?
Voor wie
Wie ben ik
Werkwijze/visie
Specialisatie:
- Echtscheiding
- Hoogbegaafdheid/hooggevoeligheid
Contact

© Maaike Buurman | © Design bij Lijnwerk 2009