• (mis)diagnoses met autisme spectrum stoornissen zoals Asperger en PDD-Nos;
• uitval van school;
• moeizame omgang met autoriteiten;
• moeizame sociale contacten;
• depressie;
• onbegrip;
• onbevredigende sociale aansluiting;
• eenzaamheid;
• onheus bejegend worden

Dit zijn veel voorkomende gevoelens onder hoogbegaafden.

Ik ben me in de materie gaan verdiepen en kwam er achter dat er weinig begeleiding bestaat voor de groep hoogbegaafden waarmee het juist niet zo voor de wind gaat.

Veel hoogbegaafden hebben weinig aan therapie omdat ze de therapeutische technieken direct doorzien en het dan als ’trucje’ ervaren. Vandaar dat ik als ervaringsdeskundige en therapeut bezig ben een ’autotherapie’ te ontwikkelen voor hoogbegaafden. Bij autotherapie is er geen sprake van een therapeut - cliënt verhouding maar meer een kameraadschap waarbij de begeleider kennis en kunde overdraagt zodat de hoogbegaafde daar zelf mee aan het werk kan. De hoogbegaafde wordt als het ware zijn/haar eigen deskundige therapeut.

<< vorige 1 | 2 | 3
Wat houdt Hypnotherapie en
psychosociale begeleiding in?
Voor wie
Wie ben ik
Werkwijze/visie
Specialisatie:
- Echtscheiding
- Hoogbegaafdheid/hooggevoeligheid
Contact

© Maaike Buurman | © Design bij Lijnwerk 2009