Door de individuele aandacht voor de emotionele kant van de zaak, is de kans groot dat de meer ’zakelijke kant’ soepeler zal verlopen.

Eerste Hypnohulp Bij Echtscheiding is een effectieve aanvulling op het proces bij een (echtscheidings-) advocaat. Ook is het een goede manier om een onverwerkte scheiding alsnog te verwerken.


Hoogbegaafdheid:

Wanneer men over hoogbegaafdheid spreekt heeft bijna iedereen een beeld voor ogen van een nerd die uitmuntend goed kan studeren, altijd hoge cijfers haalt en een zeer brave leerling is. Verder is zo’n persoon in de beeldvorming ook nog een sociaal vreemd wezen (de (verstrooide) professor). Dit beeld is maar zelden het juiste!

Natuurlijk heb je de goed functionerende leerlingen waarbij hoogbegaafdheid al vroeg ontdekt en goed begeleid is. Toch lopen er juist nog veel hoogbegaafden rond die dit niet weten, er ook juist geen vermoeden van hebben omdat ze op school belabberd presteren of sociaal zo enorm uit de pas lopen, agressief zijn of juist heel teruggetrokken.

In mijn eigen gezin kreeg ik te maken met hoogbegaafdheid en het daarbij vaak voorkomende:
• onderpresteren;

Wat houdt Hypnotherapie en
psychosociale begeleiding in?
Voor wie
Wie ben ik
Werkwijze/visie
Specialisatie:
- Echtscheiding
- Hoogbegaafdheid/hooggevoeligheid
Contact

© Maaike Buurman | © Design bij Lijnwerk 2009